AvfallEnhet2014
Sortert avfall  
TrevirkeTonn853
MetallerTonn763
EE-avfallTonn84
Andre fraksjoner 1Tonn120
Papp og papirTonn54
PlastTonn3
Farlig avfall 2Tonn581
Total mengde sortert avfallTonn2 458
RestavfallProsent322
SorteringsgradProsent87
Ansl├ątt innrapportertProsent75-80