VerneformAntall verneområderKilometer ledningAreal (km2) berørt1
Biotopvern etter viltloven4903,6
Dyrefredningsområde10471,9
Landskapsvernområde161475,9
Nasjonalpark370,3
Naturreservat51913,6
Plantefredningsområde110,1
Totalt8538315,3