Statnetts attraktivitet hos avgangsstudenter, rangering Universum1Enhet201420132012
Blant nyutdannede, teknisk utdanningRangering333232
Blant profesjonelle, teknisk utdanningRangering302531
Blant nyutdannede, √łkonomisk utdanningRangering738395
Blant profesjonelle, √łkonomisk utdanningRangering-9474
Blant nyutdannede, IKT utdanningRangering---
Blant profesjonelle, IKT utdanningRangering504125