Energiforbruk og nettapEnhet201420132012
Forbruk av fossile brensler    
Oppvarming (fra strømleverandører)GWh1617,818,3
Kjøretøy totalt (Fra fakturert salg av drivstoff)GWh5,55,45,2
- dieselGWh5,254,8
- bensinGWh0,30,40,4
Naturkraft til reservekraftverkGWh8,911,39
Forbruk av fornybare brenslerGWhI.AI.AI.A
Elektrisitetsforbruk totaltGWh30,434,532,5
NettapGWh2 4552 2872 465