Beholdning og utslipp av SF6Enhet201420132012
Beholdning per 31.12kg121 603117 532112 576
Utslipp av SF6kg230309354