SykefraværEnhet201420132012
TotaltProsent3,13,13,6
Kort-tid, 1 - 16 dagerProsent1,31,41,7
Langtid (> 16 dager)Prosent1,81,72,0
KvinnerProsent4,64,65,9
MennProsent2,72,73,0