Utslipp av klimagasserEnhet201420132012
Direkte utslipp (scope 1)    
Fra drivstofforbruk1Tonn1 4421 4061 360
Fra diffuse utslipp av (SF6)2Tonn5 4977 3858 461
Fra reservegasskraftverk (naturgass)3Tonn1 7282 1901 871
Indirekte utslipp (scope 2)    
Fra oppvarming (elektrisitet)4Tonn3 1203 563I.A
Andre indirekte utslipp (scope 3)    
Fra tjenestereiser med flyTonn1 6421 4811 179
Fra tjenester med bilTonn201253230
Totalt utslippTonn13 63016 27813 101