Omdømme og kundetilfredshetEnhet201420132012
Omdømme - Andel av befolkningen som har tillit til at Statnett sørger for sikker leveranse av strøm1Prosent645653
Hjulpet kjennskap til ansvarlig aktør for sentralnettet2Prosent626057
Uhjulpet kjennskap til ansvarlig aktør for sentralnettet2Prosent373633
Kundetilfredshet3Score667069