Fordeling av verdiskapingEnhet201420132012
Ansatte - lønn og sosiale ytelser1Mill. kr1 1411 039978
Stat og kommune - skatter og avgifter2Mill. kr613288589
Lånegivere - renterMill. kr527479430
Eier - utbytteMill. kr3213 117
Selskapet - Tilbakeholdt egenkapitalMill. kr98150678