ForsyningssikkerhetEnhet201420132012
Større avbrudd i Statnetts anlegg1Antall22 
Frekvensavvik2Minutter10 23211 41011 574
Perioder med utilfredsstillende forsyningssikkerhet (N-0)3Timer1 4821 2211 600