Meny
Årsrapport 2014

Presentasjon av styret

320abb178b62def320b98f7994f34080

Kolbjørn Almlid

Leder

Valgt i 2011

Kolbjørn Almlid er utdannet lærer og avsluttet karrieren i skoleverket som skolesjef i Verran kommune i 1991. I perioden 1996-2005 var han i Innovasjon Norge først som seniorrådgiver, så divisjonsdirektør og direktør. I regjeringen Syse (1989–1990) ble han utnevnt til statssekretær i olje- og energidepartementet. Han var vararepresentant til Stortinget for Nord-Trøndelag i perioden 1989–1993, og fra 1991 til 1995 var han fylkesordfører i Nord-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har han vært leder for Senterpartiet i Nord-Trøndelag og medlem av sentralstyret i partiet. Utover dette har han vært med i både kommunestyre og fylkesting i henholdsvis tolv og fjorten år.

Almlid har de senere år også hatt en rekke styreverv i blant annet Nord-Trøndelag elektrisitetsverk, ENFO og Mid-Gas. I juni 2011 ble han utnevnt til styreleder i Statnett.

Per Hjorth

Nestleder

Valgt i 2008, nestleder fra 2012

Per Hjorth er administrerende direktør i Newsec AS, som driver rådgivning og megling innenfor næringseiendom. Hjorth har også flere styreverv. Han har hatt flere lederstillinger i industri, finans og i energibransjen, blant annet som administrerende direktør i Nord Pool ASA frem til 2000. Hjorth er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har sittet i Statnetts styre siden 2008. I 2012 ble han valgt til nestleder.

Maria Sandsmark

Styremedlem

Valgt i 2013

Maria Sandsmark er dr. polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (2000). Fra 2014 har hun arbeidet som billedkunster. Tidligere arbeidserfaring inkluderer 12 år som forsker innen samfunnsøkonomiske analyser og FoU-prosjekter knyttet til deregulerte kraftmarkeder i Møreforsking Molde og Econ Analyse. Sandsmark har vært medlem av et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg for gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser, og har vært sekretær for to offentlige utvalg innen samfunnsøkonomiske analyser.

Egil Gjesteland

Styremedlem

Valgt i 2012

Egil Gjesteland er prosjektdirektør for prosjektet Gassco Emden i tillegg til at han driver et konsulentselskap innen olje- og gassnæringen, Gjesteland Consulting AS. Han er utdannet sivilingeniør ved NTH, har arbeidet for Statoil i Abu Dhabi og vært IT- og prosjektleder for en rekke olje- og gassprosjekter i regi av Statoil. Gjesteland var prosjektdirektør for Snøhvit-utbyggingen på Tromsøflaket over en fireårsperiode. Gjestland har også vært foreleser på BIs MBA program og ved UC Berkeley.

Synne Homble

Styremedlem

Valgt i 2013

Synne Homble er konserndirektør i Cermaq ASA, med ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, HR, samfunnsansvar og bærekraftrapportering. Hun har vært ansatt i Cermaq siden 2006 og innehatt ulike ledende stillinger. Før det var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1998-2006. Homble er Cand. jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag fra Hamline School of Law i USA.

Kirsten Indgjerd Værdal

Styremedlem

Valgt i 2009

Kirsten Værdal har siden 2007 vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hun har tidligere hatt lederstillinger i næringsmiddelsektoren og landbruk. Værdal har bred styreerfaring fra organisasjoner, samt offentlig og privat sektor. Værdal er agronom og har også økonomi- og ledelsesutdanning.

Steinar Jøråndstad

Styremedlem, ansattes representant

Valgt i 2004

Steinar Jøråndstad er energitekniker i Statnett, der han også leder EL&ITs landsdekkende fagforening og sitter i arbeidsmiljøutvalget. Jøråndstad, som startet som lærling i 1981, har tidligere også vært Statnetts hovedverneombud. Han er også medlem av Vågå kommunestyre og formannskap.

Pål Erland Opgård

Styremedlem, ansattes representant

Valgt i 2010

Pål Erland Opgård ble ansatt i Statnett i 1995, og har siden starten vært ansatt i avdeling Regionsentral Nord i Alta. Opgård er utdannet ingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole. Han ble i 2010 leder for NITOs konserngruppe i Statnett, hvor han har vært styremedlem siden 1999.

Trine Pande-Rolfsen

Styremedlem, ansattes representant

Valgt i 2014

Trine Pande-Rolfsen er leder av Driftsgruppe Sør i Statnett. Hun har vært ansatt i Statnett siden 2006 og har hatt ulike stillinger og ansvarsområder i Statnett, både innen drifts- og utbyggingsmiljøet. Før hun begynte i Statnett jobbet hun noen år i Mantena AS, som er et selskap i NSB-konsernet. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2003.