Meny
Årsrapport 2014

Oppstilling av endringer i egenkapital

Morselskap Konsern  
Innskutt kapitalBesluttet, ikke registrert innskudds-kapitalØvrige posterOpptjent annen egen-kapitalSum egen-kapital(Beløp i mill. kr)Sum egen-kapitalIkke- kontrollerende interesseSum egenkapital henført eier i Statnett SFOpptjent annen egen-kapitalØvrige posterBesluttet, ikke registrert innskudds-kapitalInnskutt kapital
2 700--825 9588 57601.01.20138 852-8 8526 233-81-2 700
---1212Årsresultat82-8282---
--68-68Øvrige resultatelementer68-68-68--
----117-117Vedtatt utbytte-117--117-117---
-3 250--3 250Besluttet, ikke registrert innskuddskapital3 250-3 250--3 250-
2 7003 250-145 85311 78931.12.201312 135-12 1356 198-133 2502 700
             
2 7003 250-145 85311 78901.01.201412 135-12 1356 198-133 2502 700
---810810Årsresultat8293826826---
---409--409Øvrige resultatelementer-410--410--410--
3 250-3 250---Innbetalt innskuddskapital------3 2503 250
-----Ikke-kontrollerende interesse ved oppkjøp7575-----
5 950--4236 66312 19031.12.201412 6297812 5517 024-423-5 950