Meny
Årsrapport 2014

Nøkkeltall

Hovedtall (beløp i mill. kr)20142013201220112010
Rapporterte tall
Driftsinntekter5 5634 5615 3345 4977 247
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)2 5281 3942 2602 4263 945
Driftsresultat (EBIT)1 3783461 4331 6283 279
Resultat før skattekostnad1 120891 1621 3573 058
Årsresultat829828371 0002 198
 
Justeringer
Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-)1 7902 4133 4552 6171 554
Endring i akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-)- 623-1 0428381 0642 187
 
Underliggende tall
Driftsinntekter6 1865 6034 4964 4335 060
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)3 1512 4361 4221 3621 758
Driftsresultat (EBIT)2 0011 3885955641 092
Resultat før skattekostnad1 7431 131324293871
Årsresultat1 284832234234623
 
Hovedtall balanse (beløp i mill. kr)
Investeringer5 9816 3753 1522 3841 892
Varige driftsmidler27 51521 47217 80517 39616 396
Netto rentebærende gjeld, justert for verdisikringer21 45819 35513 45811 82610 629
Egenkapital12 62912 1358 8528 2777 628
Egenkapital justert for mer-/mindreinntekt etter skatt11 32210 3746 3646 3936 509
Totalkapital41 10734 89725 79423 88122 070
Sysselsatt kapital31 27127 01721 80719 73917 836
 
Finansielle nøkkeltall
Avkastning sysselsatt kapital før skatt, justert for mer-/ mindreinntekt6,9 %5,7 %2,9 %3,0 %6,3 %
Egenkapialrentabilitet etter skatt6,7 %0,8 %9,8 %12,6 %33,2 %
Egenkapitalprosent30,7 %34,8 %34,3 %34,7 %34,6 %
Egenkapitalprosent, justert for mer- /mindreinntekt etter skatt27,5 %29,7 %24,7 %26,8 %29,5 %
 
Operasjonelle nøkkeltall
Ansatte, totalt1 1211 079994928913
Km luftledning10 14910 1009 8399 8399 808
Km jordkabel og sjøkabel794703703703703
Sykefravær %3,1 %3,1 %3,6 %3,8 %3,8 %
Skader, egne ansatte4581812
Utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter)13 63016 27813 101Ikke tilgj.Ikke tilgj.
Timer med utilfredsstillende forsyningssikkerhet1 4821 2211 5862 8204 368
Kundetilfredshet (score)6670697164