Styret (10 møter)Revisjonsutvalget (9 møter)Prosjektutvalget (9 møter)Kompensasjonsutvalget (2 møter)
Kolbjørn Almlid10   
Per Hjorth109  
Maria Sandsmark109  
Egil Gjesteland10 9 
Kirsten Indgjerd Værdal10  2
Synne Larsen Homble9   
Trine Pande-Rolfsen (tiltrådte juni 2014)5   
Steinar Jøråndstad99  
Pål Erland Opgård9 92
Kjerstin Bakke (fratrådte juni 2014)5   
Karianne Burhol (vara for Pål E. Opgård)1