ProsjektStedForventet investering
Idriftsatte prosjekter  
Skagerrak 4Norge/Danmark 
Østre korridor, spenningsoppgradering og ny kraftledningVest-Agder/Telemark 
Ytre OslofjordVestfold/Østfold 
Ørskog - Ørsta (del av Ørskog - Sogndal)Møre og Romsdal 
Stasjonsinvesteringer (reservetransformatorer, Frogner, Mestervik m.fl.)  
Nytt Regulerings- og Markedssystem  
Under gjennomføring  
Ørskog - Sogndal, ny 420 kV-kraftledningMøre og Romsdal/Sogn og FjordaneMNOK 4 600 - 5 600
Ofoten - Balsfjord, ny 420 kV-kraftledningNordland/TromsMNOK 3 200 - 3 700
Stasjonsinvesteringer (transformeringskapasitet Østlandet,  
reaktorer for spenningsreduksjon, Feda mm.) MNOK 2 100 - 2 500
Spenningsoppgradering Midt-Norge,  
delstrekning Klæbu - NamsosTrøndelagMNOK 700 - 800
Mottatt endelig konsesjon  
Vestre korridor, spenningsoppgradering 1)Vest-Agder/RogalandMNOK 8 000 - 10 000
Namsos - Storheia, ny 420 kV-kraftledningTrøndelagMNOK 1 800 - 2 400
Storeheia - Snillfjord, ny 420 kV-kraftledningTrøndelagMNOK 1 900 - 2 700
Snillfjord - Trollheim, ny 420 kV-kraftledningTrøndelag/Møre og RomsdalMNOK 1 600- 2 300
Stasjonsinvesteringer (Vemorktoppen, Mauranger, Kobbelv m.m) MNOK 1 250 - 1 750
Spenningsoppgradering Midt-Norge, delstrekning Nedre Røssåga - NamsosNordland/TrøndelagMNOK 800 - 1 000
Mellomlandsforbindelser, mottatt endelig konsesjon  
Kabel til England (NSN Link) MEUR 750-1 000 2)
Kabel til Tyskland (NordLink) MEUR 750-1 000 2)
Under planlegging og konsesjonsbehandling  
Balsfjord-Skaidi (-Hammerfest), ny 420 kV-kraftledningTroms/FinnmarkMNOK 4 000 - 6 000
Lyse - StølaheiaRogalandMNOK 2 500 - 3 500
Stasjonsinvesteringer (Smestad,  
trafoer Vestlandet mm.) MNOK 1 300- 1 700
Indre Oslofjord, reinvestering kabelforbindelserAkershus/BuskerudMNOK 1 050 - 1 200
Spenningsoppgradering Midt-Norge,  
delstrekning Aura/Viklandet - TrollheimTrøndelag/Møre og RomsdalMNOK 500 - 700
IKT-prosjekter  
Fornyelse av Statnetts driftssentralsystem MNOK 500 - 600
Elhub MNOK 400 - 500